GDPR & Colocation för IT-beslutsfattare

Hydrogränd 2, Boden

Välkommen till en morgon om GDPR & Colocation för beslutsfattare inom IT!

Kaiding Advokatbyrå, Skylite och Hydro66 hälsar välkommen till en morgon om EU:s dataskyddsförordning för dig som it-beslutsfattare.

Förordningen, som börjar tillämpas den 25 maj 2018, ställer helt nya krav på hur företag och organisationer måste organisera sig, både för att undvika höga sanktioner och för att ta tillvara möjligheterna. Detta förutsätter kunskap och beslut från många delar av organisationen.

Contact Sales