Nyhet

Här växer en ny industri fram

Skriven av: Sten Feldreich

Facebook, Twitter och Pokemon GO gör att behoven av datacenters ökar kraftigt. För Norrbotten kan det betyda en ny guldålder.

Här kan vi bygga ut vårt befintliga datacenter med 14 likadana huslängor till, säger Christiaan Keet på det brittiska datacenterföretaget Hydro66 och pekar bortåt i riktning mot Luleälven, den mest kraftproducerande älven i Sverige som flyter förbi 300 meter därifrån. 

Han står på gammal militär mark och ovanför huvudet löper 400-kilovolts kraftledningar. Ett stenkast bort plockas en del av strömmen från kraftledningarna ner till ett nybyggt ställverk som förser Hydro66 med el. Transportsträckan till Hydro66 är minimal, liksom risken för avbrott på vägen, i synnerhet som elen kommer i dubbla uppsättningar kablar och leds in från var sin sida i datacentret. Säker elförsörjning är A och O i den här branschen. 

Ställverket är dimensionerat för ännu fler datacenter, en ny basindustri på frammarsch i Norrland. På granntomten färdigställs mark för en annan, ännu så länge hemlig, aktör i samma bransch.

Anledningen till att datacenter växer som svampar ur jorden är kort sagt du och jag. Få tänker nog på att varje gång vi använder en app på vår smartphone startar vi processer i ett datacenter någonstans i världen. Vare sig vi surfar, lagrar bilder, spelar spel, skickar mail, gör bankärenden eller använder någon annan app, engageras datorer i dessa datorcenter.

Datatrafiken har vuxit la i takt med att världen blir allt mer digitaliserad. Den första generationens datorhallar var ofta placerade i källaren på banker, försäkringsbolag och liknande i stora städer. Det gav trygghet att ha viktig data samlad innanför husets väggar. Men idag räcker det inte till. Nu är det ”molnet” som gäller, miljontals datorer i stora datorcenter – utplacerade där lokalhyrorna är lägre än i centrala storstäder.

– Här kan vi kan erbjuda datalagring till femtio procent av priset i storstäderna, säger Christiann Keet. Nyss bokade han in ytterligare en kund till serverhallen.

Datorcenter-racet i Norrland började år 2011 när Facebook beslutade att etablera sig i Luleå.

INGET ELAVBROTT PÅ 20 ÅR

Förutom fördelarna med förnybar el och kallt klimat, som ger gratis kyla till tusentals värmealstrande datorer, var kvaliteten på elnätet en avgörande faktor för datajätten. För Norrland har sina rötter i massa-, gruv- och stålindustrin, och basindustrins hårda krav på elförsörjning har under åren skapat ett driftsäkert och beprövat högspänningsnät som nu är en stor konkurrensfördel i kampen om framtidens industrier.

– Ryktet gick att vi inte hade haft ett allvarligt strömavbrott sedan ”President Nixon was in office”. Riktigt så bra är det kanske inte, men stamnätet här har inte haft några avbrott sedan i mitten av 90-talet, säger Mikael Börjesson, programkoordinator för den regionala datastrategi som tagits fram.

Bara tre mil från Luleå och nio mil söder om polcirkeln ligger Boden där brittiska Hydro 66 har slagit sig ner. Boden är en militärstad som de senaste 20 åren kämpat i motvind. I avspänningens kölvatten försvann många arbetstillfällen härifrån när den svenska militären omorganiserades. När sedan länssjukhuset lades ner på 90-talet tappade Boden ytterligare en stor arbetsgivare. För en stad som till stor del kunnat förlita sig på offentliga anställningar krävdes nya grepp.

Erik Svensson som är vd på det kommunägda bolaget Bodens utveckling (Boden Business Agency), var en av dem som först såg potentialen för datacenter här uppe.

– Vi hade ju så mycket som redan var klart här; tomtmark, elkapacitet och övergivna militärhangarer med framdragen el bara för kommunen att hyra ut, säger han.

Men det gick trögt att sätta lilla Boden på kartan. Utan samarbetet som sker under det gemensamma varumärket ”The Node Pole” , där näringsliv, kommuner och landsting arbetar med att attrahera datacenter till Norrlandsregionen, hade det varit svårt.

På Hydro 66 i Boden är Christiaan Keet nöjd. Han är uppenbart förtjust i att anläggningen är faluröd och designad för att passa in med omgivningen, byggd av den lokala hustillverkaren Vittjärvshus.

– Här finns allt som vi vill ha; grön, stabil, billig el, vi slipper traditionella, energislukande kylsystem, och här finns både infrastruktur och ett hantverkskunnande på plats. Folk som vet vad minus 30 grader verkligen innebär och vad som fungerar då, säger han.

SNABBYGGD VERKSAMHET

De lokala hantverkarna har gått samman i Boden Datacenter Builders, ansiktet utåt för 120 man som tillsammans täcker in det mesta som krävs för att få ett datacenter på plats.

– Vi kan hjälpa till med tillståndsansökningar, grundarbete, byggande, elektriska installationer, fiberdragning med mera, säger Niclas Norberg på Boden Datacenter Builders.

På fyra månader kan ett komplett datacenter stå helt klart, ett viktigt argument när Erik Svensson och hans team åker till datacenterkonvent runt om i Europa och USA för att marknadsföra Boden.

Läs original artikeln här. 

Contact Sales