Nyhet

Lokala krafter bygger datacenter i Boden

Skriven av: Affärer i norr

Onsdag den 26 november samlade Bodens Utveckling till pressevent på Skapa i Sävast. Inför en samlad presskår ville de presentera de huvudaktörer som ingår runt byggnationen av Hydro66 nya datacenter i Boden. Samtliga representanter hyllade varandra och det nära samarbete som föranlett det effektiva arbetet runt datacentret.

Huvudgästerna för dagen var Andy Long, VD och Paul Morrison, affärsutvecklingschef för Hydro66. De hade färdats ända från England för att delta under presseventet. Andy Long hyllade det lokala samarbetet som bemött dem väldigt väl och haft stor betydelse för deras val av etableringsort.

- Bodens kommun, Bodens Utveckling och The Node Pole har betytt mycket vid valet av etableringsort. Det råder stor konkurrens om datacenteretableringar i världen, men det här lokala samarbetet gav oss förtroende och gjorde att vi fick upp ögonen för den här regionen, berättar Andy Long.

Gröna konkurrensfördelar

- Eftersom vår målsättning med datacentret är att bygga det miljövänligaste och billigaste datacentret i världen, ställer det ganska höga krav. En av de viktigaste faktorerna när det handlar om datacenter är tillgången till el. Norrbotten har ett väl utvecklat elnät där Luleälven genererar 4,2 GW grön el genom 17 olika stationer. Att Boden dessutom investerat i en transformatorstation som kan ge 200 MW där fyra olika elnät samlas, säkrar upp elleveransen ytterligare. Det kalla klimatet är även en stor fördel när det handlar om datacenter. Eftersom att serverhallarna blir väldigt varma behöver de kylas ner. Vanligtvis använder man sig av luftkonditionering, men här kan vi kyla hallarna den naturliga vägen och sparar på så vis all den el som luftkonditioneringen vanligtvis slukar. Vi är väldigt måna om att hålla datacentret så energieffektivt som möjligt. Designen på datacentrets byggnad maximerar den effekten, förklarar Andy Long.

Vittjärvshus och BAM bygger Hydro66 datacenter

Att hela projektet hålls på en lokal nivå har varit viktigt för Hydro66. Efter diskussioner med Bodens utveckling, Bodens kommun och The Node Pole involverades Boden-företagen Vittjärvshus och BAM i själva bygget av datacentret.

- Vi ville hålla hela projektet lokalt; allt från planering och projektering till själva designen och bygget. Vi ville hitta det mest effektiva sättet att arbeta med lokala förmågor, material och traditioner. Vårt mål var att bygga ett datacenter som både skulle passa in och göra det bästa för den lokala miljön, berättar Andy Long.

- Att Hydro66 varit väldigt måna om att hålla bygget lokalt med lokala entreprenörer har gjort hela processen väldigt effektiv. Hela det lokala samarbetet kring det här projektet har gjort att vi kunnat skrida till verk snabbt. Bodens Utveckling, Bodens kommun och The Node Pole har gjort ett jättearbete för att ro det här i land. Att Vittjärvshus tillsammans med BAM dessutom fått och tagit chansen att ansvara för hela entreprenaden har också vunnit tid. Från att diskussionerna i augusti började till att bygget nu är i full gång talar för sig om hur bra det här samarbetet har fungerat – i alla led, berättar Rickard Eriksson, VD, Vittjärvshus.

Till Rickards kommentar tillägger Peter Berkfors, VD, BAM:
- Kommunikationen och samarbetet med Hydro66 har varit väldigt bra. Det här datacentret ställer höga krav som vi vill och ska motsvara. Att vi lyckats är tack vare att vi arbetat sida vid sida och fått stöd och gensvar under vår projekteringsprocess.

Ny het marknad som genererar arbete

Både för Vittjärvshus och BAM är datacenter en helt ny marknad. De har byggt stora anläggningar tidigare men datacentret toppar nu listan. Att de, tillsammans med underentreprenörer från Boden och Luleå, nu genomför ett stort projekt som detta har gett positiva sysselsättningseffekter. Många undrar även hur mycket arbete etableringen av datacentret kommer generera totalt.

- Vi kan inte säga något om hur många arbetstillfällen datacentret kommer skapa. Det kan vi se först när det är igång och klienterna är med. Däremot vet jag att vi skapar jobb för de lokala entreprenörerna, förklarar Andy Long.

Rickard Eriksson håller med och förklarar det utifrån sin syn:
- Det finns en positiv sysselsättningsaspekt i det här byggprojektet. Vi på Vittjärvshus har i och med det vår bästa vinter på många år framför oss.

Peter Berkfors upplever samma positiva utveckling:
- De markarbetare vi vanligen permitterar varje vinter kan nu jobba kvar. I dagsläget är vi 20 man som arbetar och det var länge sedan vi var så många som jobbade över vintern. Det är mycket positivt.

”Det här är bara början”

Härom veckan gick det världsledande IT-forsknings- och rådgivningsföretaget, Gartner Inc, ut och rekommenderade IT-chefer att placera sina datacenter i Sverige eftersom de skulle kunna spara upp till 50 % på hostingkostnaderna. Detta var även något som Andy Long lyfte under sin presentation. Det här ger upphov att tro att det här bara är början vi upplever av datacenteretableringarna i vår region.

- För oss var det ett enkelt val att placera vårt datacenter här. Genom vår etablering i Boden vill vi visa att det är möjligt att flytta hit och bygga sitt egna datacenter. Vi banar nu väg för fler intressenter att etablera i Boden och Norrbotten, förklarar Andy Long.

- Vi är både glada och stolta att vi fått och vågat ta chansen att bygga det här datacentret. Att vi fått vara med ända från första början har gett oss mersmak och hädanefter är målsättningen att vara med och bygga alla framtida datacenter i Boden, berättar Rickard Eriksson.

- Vi känner att vi funnit ett bra koncept för datacenterbyggen. Vi vill hålla byggnationerna lokalt och jobba vidare med att utveckla bygget av dem, avslutar Peter Berkfors.

Nyckeln till succé – medveten strategi

Bodens kommuns arbete med datacenteretableringarna började tillsammans med The Node Pole. Ända från starten var The Node Pole tydliga med att Bodens kommun behövde identifiera vissa punkter för att klara av att genomföra det här. Bosse Strömbäck, kommunalråd i Boden, Erik Svensson och Håkan Nordin från Näringslivsförvaltningen samt The Node Pole slog sig ned med identifieringen. Det första de identifierade var rådighet. Rådigheten kom i sin tur att delas in i tre aspekter som de arbetet strategiskt efter; tid, byggnader och mark samt energi och energibolag.

- Gällande rådighet med tid innebar att vi lämnade nämndorganisationen och den lokala strukturen. Vi kände att med det höga tempot och de positiva kraven som ställs så tar det för lång tid att vänta på kommunstyrelse och fullmäktige. Vi startade därför det kommunägda bolaget Bodens Utveckling. För nära kommunikation och snabba beslut valde vi att ha en liten styrelse bestående av endast tre personer. Det har varit en väldig styrka. Gällande rådighet om byggnader och mark konstaterade vi att vi inte kan börja förhandla om mark när intressenterna kommer hit, det ska redan finnas klart och kunna erbjudas när de kommer. Vi valde därför att köpa loss hangarerna i förebyggande syfte. För att ha rådighet om energi och energibolag blev det för oss väldigt lämpligt att två av våra styrelsemedlemmar även var med i styrelsen i Bodens Energi. Det har betytt mycket. Tack vare det har vi kunnat överföra kunskap till energibolaget från de kompetenser vi har både inom Bodens Utveckling men även från The Node Pole. Utifrån kunskapen har Bodens Energi sedan gjort ett fantastiskt jobb. Utan det här samspelet, den här strukturen, samarbetet med Bodens Energi, The Node Poles tydlighet och Näringslivsförvaltningens tydlighet att vi måste isolera det här inom ett bolag så hade förmodligen inte Hydro66 varit här med oss idag.

Utvecklingsbolagets framfart

Erik Svensson, VD, Bodens Utveckling avslutade presentationerna med att kort berätta om Bodens Utvecklings process genom åren.

Januari 2011
Arbetet runt datacenteretableringar påbörjas; de bestämmer sig för att ta fram siter för datacenter och kikade på olika områden. Gamla A8-området blir aktuellt eftersom det var mest förberett. Arbetet fortlöper sedan med att söka kunder i megadatacenter-branschen.

Juli 2012
Detaljplanen är klar

Juli 2013
Bolaget Bodens Utveckling startas upp; vid den här tidpunkten har de rådighet över hangarerna och marken, tack vare det kan de arbeta snabbt mot marknaden

Februari 2014
KnC Miner flyttar in sitt första datacenter i en av hangarerna

April 2014
Hydro66 flyttar in sitt första datacenter till siten

Idag är de tre heltidsresurser som arbetar aktivt med datacenteretableringar. Erik förklarar att det här bara är början; till sommaren 2015 kommer de ha sin transformatorstation på plats och då kommer allt gå ännu fortare.

 

Kontaktpersoner för ytterligare information

Andy Long - CEO, Hydro66
E-post: andy.long@hydro66.com
Tel: +44 20 7079 9382

Rickard Eriksson, VD, Vittjärvshus
Tel: 070-547 47 68                                                                                                  
E-post: rickard@vittjarvshus.se


Peter Berkfors VD, BAM
E-post: peter.berkfors.bam@telia.com
Tel: 070-640 76 50

Bosse Strömbäck, kommunalråd, Bodens kommun
E-post: bo.stromback@boden.se
Tel: 070 529 42 92

Erik Svensson - VD, Bodens Utveckling
E-post: erik.svensson@bodensutveckling.se
Tel: 070 629 73 15

Läs original artikeln här. 

Contact Sales