Nyhet

Hydro66 tar in strategisk kanadensisk investering för fortsatt expansion

Det snabbväxande svenska colocation datacentret Hydro66 kan idag tillkännage ett säkrat investeringskapital på tio miljoner kanadensiska dollar, motsvarande ca 65 mnkr. Investeringen, som kommer från Kanada-baserade bolaget Arctic Blockchain, ska bidra till en ökad kapitalbas och möjliggöra en fortsatt expandering och uppväxling i kapacitet till 40 MW under 2018 för Hydro66. Transaktionen förutser en notering på kanadensiska börsen CSE under andra kvartalet 2018.

David Rowe, ordförande i Hydro66, säger:

"Det är bra att stärka vår kapitalbas när vi nu utökar vår prisbelönta colocation-anläggning. Kapitalet ger inte bara utökat förtroende för våra planer men låter oss även vara opportunistiska och progressiva i vårt tänkande. Börsnoteringen ger större kapitaltillgång, när vi breddar våra ambitioner och utökar våra marknadsandelar. "

Anne Graf VD för Hydro66 säger:

"Jag är mycket glad att välkomna Arctic Blockchain från Kanada in i vår verksamhet. Richard Patricio och hans kollegor har under många år haft stor framgång inom traditionell gruvdrift, såväl globalt som i Norden. Deras erfarenhet av kapitalmarknader och förståelse för mining av kryptovaluta kommer att vara extremt värdefullt när vi kraftigt utökar vår anläggning och utvecklar colocation både för enterprise och kryptovaluta-kunder. Vår nästa milstolpe är driftsättningen av 7,6 MW (380 rack) under april och maj 2018 och ytterligare 8 MW (400 rack) i september. Vidare är vi glada att fortsätta vårt framgångsrika och ömsesidigt gynnsamma samarbete med Boden och regionen."

Richard Patricio, VD för Arctic Blockchain, säger:

"Efter att ha bedömt och utvärderat flera olika möjligheter att komma in på marknaden för kryptovalutor och high performance computing har vi identifierat ett företag som uppfyller våra krav. Hydro66 äger och kontrollerar sina fysiska tillgångar som mark, byggnader och stabil energiförsörjning. Det ger säkerhet. Företaget har dessutom en ovanligt djup teknisk erfarenhet som kan nyttjas som en tillgång för att utvecklas på marknaden. Hydro66 utmärker sig verkligen i branschen och på den globala marknaden. Den investering som vi har valt att göra i företaget, ska bidra till företagets fysiska expansion och tillför ett reellt och märkbart värde i framtiden, inte bara för Arctic Blockchain och Hydro66 utan för den fortsatta utvecklingen av kryptovalutor och high performance computing. Vi ser fram emot att vara en del av ett spännande nytt kapitel tillsammans med Hydro66."

Kontakta sälj